Learn More
May 25, 2020 8:03:02 AM

THẾ NÀO LÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TÀI CHÍNH VI MÔ?

Đối với hầu hết các tổ chức tài chính vi mô hay chương trình/dự án tài chính vi mô (gọi chung là Định chế Tài chính vi mô) thì vấn đề chuyển đổi số hay số hóa trong hoạt động không còn là một sự lựa chọn mà gần như là một con đường tất yếu để những Định chế Tài chính vi mô này duy trì được sự cạnh tranh và phát triển. Xu thế này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà là thực tế nhiều năm trên Thế giới, từ những quốc gia phát triển tới những quốc gia chậm phát triển tại vùng sừng châu Phi. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động, bao gồm mục tiêu tài chính bền vững, các Định chế Tài chính vi mô không thể đứng ngoài cuộc chơi chuyển đổi số.

Read More